En man som tänke elle är ledsen med texten "abort" tvärs över

ABORT

Abort

Abort innebär att avbryta en graviditet. I Sverige görs ungefär 37'000 aborter varje år. Det är ungefär lika många invånare som Alingsås. Det är också nästan lika många kvinnor och män som behöver genomgå en abort. '

Vår utgångspunkt är att varje människa är en unik individ med ett inneboende värde som inte kan trumfa någon annan människas värde. Det ska inte spela roll var i utvecklingen man är, hur funktionsduglig man är eller hur självmedveten man är. Är man en människa ja då har man rätt till liv. 

Vi tror att det finns bättre lösningar på en oplanerad graviditet än att eliminera ett redan befintligt liv hos en liten människa. Vi tror att det finns lösningar som främjar liv och som samtidigt är val som både kvinna och man kan leva med. 

Den mest humana lösningen

Ofta möter vi människor som tror att abort är en human lösning. Att abort är till hjälp för barnet. Men hur kan det någonsin vara bättre att ta ett liv än att skapa de bästa förutsättningar som går i den uppkomna situationen?

Abort är aldrig till gagn för barnet då det utsläcker dennes liv. Det är bättre att få en chans till liv än att inte få leva alls. Om de biologiska föräldrarna inte har möjlighet att ta hand om barnet så är adoption att se som en bättre lösning.

Argumentationen om att abort är bra för barnet är ingenting mer än att försöka förmildra det faktum att man utsläcker en annan mycket liten människas liv. Det är ett sätt att försöka skapa djupare mening i ett handlande många vet strider mot principen om det mänskliga värdet. 

 

Abort är inte heller den bästa lösningen för kvinnor. En betydande del av de som gjort en abort mår dåligt efter sin abort och de allra flesta genomgår en form av existentiell kris. Abort är sällan ett enkelt beslut att ta då det verkligen är ett tydligt vägskäl i livet och det val man gör oavsett vilket, kommer påverka en. 
Men oavsett hur den berörda kvinnan känner inför abort så kommer vi aldrig från det faktum att det handlar om en annan människas rätt till liv. Kvinnan har i allra högsta grad rätt till sin kropp. Men den rättigheten slutar där en annan kropp tar vid. Barnet är inte en del av kvinnans kropp. Utan barnet har en egen kropp, ett eget hjärta, en egen hjärna och en helt egen livsväg som denne ska gå. 

Många hävdar att det är svårt att dra gränsen för när det faktiska människoblivandet sker, men då är det väl alltid bättre att vi tar det säkra före det osäkra? Att vi friar istället för att fälla. 

Alternativ till abort

Om de biologiska föräldrarna står helt utan möjlighet att ta hand om barnet, eller saknar viljan till det är adoption att se som en bättre lösning än abort. Genom adoption ger de biologiska föräldrarna barnet möjlighet till liv och eliminerar det inte innan barnet självt fått ge sin synpunkt. Föräldrarna tar också ett livskraftigt beslut för sitt eget liv. Ett val de själva kan leva med och vara trygga med. En del argumenterar för att det är outhärdligt att adoptera bort sitt barn. Det kan inte vara ett lätt beslut, men vad vill man helst leva med, att man gav barnet möjlighet att leva eller att man tog hens liv?
Om man dessutom väljer adoption för sitt barn så har man möjlighet att ångra sig inom en viss period efter det att barnet fötts. Så om man trots att man inte kände så initialt börjar älska sitt barn och önskar få ta hand om det har man de möjligheterna trots att man valde att starta en adoptionsprocess. 

Det finns nationella adoptioner i Sverige men det är mycket få. Däremot finns det oerhört många par som önskar sig barn som inte kan få det och som inte har möjlighet att adoptera ett barn från utlandet. Vilken gåva om man kan ge sitt barn liv, ett par som faktiskt önskar sig ett barn en liten flicka eller pojke och samtidigt kan ge sig själv livslångt gott samvete att man gjorde det bästa i en svår och tuff situation.

För dig som är oplanerat gravid och vill få veta mer om alternativ till abort: www.oplaneratgravid.se

Barn är ingen beställningsvara

Ibland möter vi på Livsval människor som menar att oplanerade barn kan förstöra hela livet för en kvinna och/eller en man. Det är en lögn som vi önskar sticka hål på. 
De flesta av oss planerar hur livet ska bli, vad vi vill hinna med och i vilken ordning. Men livet blir inte alltid som planerat, utan livet är en resa. Ibland har man planerat att få barn men man får inget barn hur mycket man än försöker.  Ibland är det så att man inte tänkt sig att få barn men man får ett ändå. Barn är ingen beställningsvara. Och nyheten om att man väntar barn kommer nästan alltid "mitt i livet". De flesta av oss har inte satt livet på paus utan man behöver göra omställningar, ibland stora ibland små. 

 

Barn är inte en beställningsvara.