En kvinna i slnedgång me stickad tröja på ig

EFTER EN ABORT

Efter en abort

Ett initiativ av Livsval

 

Ofta väcker en abort många tankar och känslor. Ibland mår man dåligt långt efter att man gjort en abort. Ofta tror man att det inte finns någon som förstår en och så håller man allt för sig själv. 

På Livsval såg vi att många kvinnor vände sig till forum på internet för att desperat be om hjälp av främlingar. Men många lider även i tysthet. 

Samhället har i bästa fall ett knapphändigt men i stort sett inget skyddsnät för de som mår dåligt efter en abort. Det är kanske ett resultat av att information (exempelvis den som vårdguiden eller RFSU har) beskriver abort som någonting okomplicerat. Men många gånger är det inte okomplicerat känslomässigt för den kvinna som behöver genomgå en abort. Vi har fått höra kvinnor som mår så dåligt att de vill avsluta sina liv bli hemskickade av vården med ett: "skärp dig, det var så länge sedan du gjorde abort". 

Detta är ett svek mot kvinnor.

Terapin som Livsval startade

 

2019 Startade Livsval en terapimottagning för kvinnor som har gjort en abort. Hos EA (Efter en abort) får kvinnor möjlighet att enskilt eller i grupp bearbeta tankar och känslor. 


Terapin följer en modell som Ituprojekti, en kvinnomottagning i Finland, arbetar med och den grundar sig på en modell för kristerapi som den engelska organisationen Care Confidential har skapat. 

 

För dig som vill söka hjälp

 

Det är viktigt att du får prata med någon om din erfarenhet och dina känslor efter att du gjort en abort. Du har gått igenom en förlust och det är tillåtet att sörja den. Det hjälper inte att "inte känna" eller att trycka ner känslorna. Om det vänds inåt kan det leda till depression, självdestruktivitet eller att man inte tycker om sig själv. Läs mer om depression efter abort här

Många olika känslor som är svåra att hantera brukar komma till ytan. Det handlar många gånger om känslor som skuld, ångest och ilska. Ilskan kan vara väldigt stark och det är väldigt viktigt att finna konstruktiva sätt att bearbeta ilskan.

Du är inte ensam

Det första steget mot tillfrisknande är att söka hjälp. Det kräver mod, eftersom det handlar om mycket personliga och känsliga delområden i livet. Vi finns här för dig

Kontakt

 

Webb: www.efterenabort.se

Mejl: kontakt@efterenabort.se

Kontakta oss på Facebook

 

Är du oplanerat gravid?

 

För dig som är oplanerat gravid och vill ha hjälp och stöd att göra ett välinformerat val: www.oplaneratgravid.se