KALENDER

Kommande händelser

Vi arbetar för ett Sverige där ingen önskar abort, det gör vi genom att uppmärksamma och lyfta upp det känsliga ämnet abort. 

Nedan följer några av de aktuella händelser som vi har på schemat. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Boka in oss så kommer vi!

21 november

Utbildning "Called to care" på svenska

I höst kommer att hålla en utbildning i Called to Care, för fler medarbetare till Oplanerat Gravids rådgivnings chatt.

 Livsvals arbete med Efter en Abort och Oplanerat Gravid fortsätter att utvecklas.

 

Ett tecken på det är att vi i höst kommer att hålla en utbildning i Called to Care, för fler medarbetare till Oplanderat Gravids rådgivnings chatt. Tidigare har utbildningen skett via Itu Projekt i Finland och vi har antingen bjudit hit Outi som föreläsare eller skickat medarbetare till Finland för utbildning, men nu är det alltså möjligt för oss att i egen regi hålla i utbildningen vilket ökar möjligheterna, minskar kostnaderna och gör oss mindre beroende.

 

Efter att utbildningen är avslutad kommer vi att förhoppningsvis ha fördubblat medarbetare på chatten vilket gör att vi kommer att kunna öka öppettiderna och minska belastningen på de som redan arbetar. Vi ser det också som en förberedelse för framtiden då vi ser en ökning av kvinnor som kontaktar oss i krisgraviditet.

 

Förhoppningen är att så småningom även kunna erbjuda utbildning i The journey, som är utbildningen till Efter en Abort där vi just nu har fått börja med kösystem för alla kvinnor som hör av sig och behöver hjälp. Till det arbetet krävs viss grundutbildning inom själavård, terapi eller annan lämplig grundutbildning och erfarenhet, men vi ser det som en tidsfråga.


Vi har inte behövt be så länge om fler arbetare innan Gud försåg oss med en hel grupp. Det är trosstärkande och tacksamt att arbeta med Gud som uppdragsgivare.

Kontakta oss för mer information eller om du är intresserad av att gå utbildningen. Vi ser en kontinuerlig ökning av kvinnor som kontaktar oss i krisgraviditet - du behövs!

Kontakt: asakarin.livsval@gmail.com

När: 21 november

Var: Stockholm