Här kan du läsa Livsvals pressmeddelanden

Verksamhetsberättelse för Livsval år 2019

Under 2019 har Livsvals verksamhet växt avsevärt och vi är tacksamma för det år som varit, de utmaningar och möjligheter som det fört med sig. Nu går Livsval in i en ny fas där vi önskar förvalta det vi skapat och låta det växa i enlighet med Guds vilja.

 

Stöd till kvinnor

I mars 2019 lanserade vi två separata arbeten där vi praktisk får möta och arbeta med kvinnor. Det första kallar vi för Oplanerat Gravid och precis så som namnet antyder möter vi och ger råd och stöd till kvinnor som är oplanerat gravida. Genom vår hemsida www.oplaneratgravid.se kan de som behöver få information om vilka valmöjligheter man har som är oplanerat gravid och om man önskar går det att kontakta oss via en chatt. Vi är fyra stycken som arbetar i jouren och alla gick vi en utbildning under hösten för att specialisera oss på att ge råd och stöd till oplanerat gravida. Under första halvan av 2020 kommer de ”första” bebisarna och den respons vi får från kvinnorna vi har kontakt med är mycket uppmuntrande. Det är ungefär 1-3 kvinnor som kontaktar oss varje vecka.

Det andra arbetet vi startade heter Efter en Abort och på ett liknande sätt som Oplanerat Gravid kan vi via hemsidan www.efterenabort.se få kontakt med kvinnor som har gjort en abort. Dessa kvinnor mår ofta dåligt och är i behov av terapi för att få hjälp att bearbeta smärtan aborten har orsakat. Terapin har vi helst vid fysiska möten och vi har hyrt en lokal av frälsningsarmén i Stockholm. Samtidigt kan vi erbjuda terapin över videosamtal om det underlättar för den enskilde. Vi har under 2019 haft kö och svårt att hinna med att ge hjälp till alla och därför ligger fokus under 2020 på att öka antalet medarbetare. Även de som är engagerade i detta arbete ska gå en utbildning och under 2019 har två personer gått den via Itu-projektii i Finland.

Alla som arbetar inom dessa arbeten gör det ideellt, be gärna för dem och deras familjer.

 

Konferensen Tillsammans för Livet

För andra året arrangerade vi konferensen Tillsammans för Livet, denna gången med temat ”utsorteringsabort”. Till konferensen var Sanna Karosas från Estland inbjuden för att tala om etiska och teologiska argument om selektiva aborter. Sanna är en viktig aktör inom funktionshinderrörelsen i Estland och hon har själv en dotter med Down Syndrom. Konferensen var uppskattad av de som deltog och dagen efter slöt vi upp för livets marsch i Stockholm.

 

Livets marsch

Under 2019 anordnade Livsval Livets marsch i både Stockholm, Linköping och Göteborg. Syftet är att allmänt visa ett stöd för de ofödda barnens rätt till liv och bidra till en livsrörelse som både belyser barnen och kvinnornas situation.

 

Almedalen och Nyhemsveckan

Under sommaren har vi vanligen valt att ta lite ledigt för att återhämta oss, men under 2019 valde vi att medverka både vid Almedalsveckan och vid Nyhemsveckan.

Vid Almedalsveckan medverkade vi vid olika diskussioner, debatter och seminarier för att lyfta frågan om människans okränkbara värde samt för att lyfta de ofödda barnets rätt till liv.

Under nyhemsveckan hade vi en monter och vi önskade få en möjlighet att tala med förbipasserade. I spåren av vår medverkan skrev tidningen Världen Idag en artikel om det bemötande vi fick från ledningen på Nyhemsveckan vilka förbjöd oss att visa och dela ut små platsbebisar som gestaltar en ofödd bebis i vecka 10.

 

Bön

 

Livsval växer

Under året har som nämnt verksamheten växt avsevärt. För att det ska vara möjligt har vi även behövt expandera till antalet. Våra medlemskrav är fortsatt att man ska vara villig att ge av sin tid och praktiskt bidra till arbetet och det är med stor tacksamhet vi har välkomnat flera medlemmar.

 

Ekonomi

Vi är fortsatt enormt tacksamma för de gåvor som olika enskilda individer och andra organisationer är villiga att ge för att vårt arbete ska kunna fortsätta och utvecklas. Allt arbete inom Livsval är ideellt och bygger helt och håller på frivilliga gåvor.

Under 2019 tog vi beslut att kraftigt expandera vårt arbete vilket både ställer högra krav på den tid vi ger till organisationen men också på den ekonomi vi har. För att vår verksamhet ska fortsätta kunna växa är vi i behov av fortsatt givande och vi gör vårt främsta för att förvalta de medel vi har.

 

Några avslutande ord

Året som gått har varit ett viktigt år och bidragit till ytterligare en dimension i Livsval som organisation. Att praktiskt få möta de kvinnor som i detta nu funderar på abort eller lider och sörjer en abort är på riktigt ett livgivande arbete. Men som även nämnt ställer det höga krav på våra medlemmar och de medel vi har. Vi önskar därför at ni är villiga att fortsatt stötta oss och be för vårt arbete.

Vi önskar gå rikta ett extra tack till dig som varit med oss och stöttat oss ekonomiskt detta året. Det du gör möjliggör att vi kan fortsätta att sprida kunskap och hjälpa de barn och kvinnor som behöver.

Så med tacksamhet lämnar vi 2019 bakom oss och ser med tillförsikt och glädje fram emot 2020.

 

Styrelsen för Livsval 2019

Malin Schelin

Åsa-Karin Brunninge

Marie-Michelle Ask

Verksamhetsberättelse för Livsval år 2018


Ännu ett händelserikt år har passerat och Livsvals verksamhet fortsätter att växa. Med några korta rader kan vi stanna upp och blicka tillbaka på året som varit. Det är med stor tacksamhet vi minns 2018 och med tillförsikt och glädje vi blickar framåt på det som ska komma.
Konferensen Tillsammans för livet


En av de större händelserna för Livsval var den första livskonferensen som anordnades den 24e mars 2018 i Stockholm med temat ”Att möta någon som funderar på abort”. Det var en givande dag med ca. 80 deltagande personer och flertalet föreläsningar. Vi bjöd in Outi Papunen från Finland som där driver Itu-projektii – en verksamhet som hjälper oplanerat gravida och kvinnor som har gjort en abort. 

Konferensen var mycket uppskattad av deltagarna och kommer vara en årlig återkommande händelse vid helgen då Maria bebådelsedag infaller. Syftet är dels att skapa en mötesplats för de som värnar de ofödda barnen, dels att utbilda och utrusta deltagarna att själva kunna tala till de ofödda barnens fördel. 


Samverkansarbete
Under året som varit har vi fortsatt att ansvara för och sammankalla till samverkansmöten med andra organisationer som arbetar nationellt med de ofödda barnens rätt till liv. Ett organiserat och strukturerat samarbete har inte funnits på detta sätt mellan organisationerna och här fyller Livsval en viktig roll. Sverige är ett litet land med mycket stark opinion i vissa frågor. För att vi därför ska lyckas nå vårt mål - en minskning av antalet aborter i Sverige - krävs att vi som arbetar för de ofödda barnens rätt till liv går tillsammans och samarbetar. 


Livsval växer med nya medlemmar
I takt med att vår verksamhet fått mer uppmärksamhet har också flera personer önskat ansluta sig till oss och bli medlemmar i organisationen. Det är mycket glädjande och under 2018 fick vi 9 medlemmar. För att bli medlem i Livsval krävs att man ger av sin tid och praktiskt, på ett eller annat sätt engagerar sig i verksamheten. Självfallet kan vi inte göra anspråk på heltidsengagemang, men som medlem lovar man att på något sätt praktiskt bidra till arbetet det kommande året. 


Det är fantastiskt att se vad Livsval kan åstadkomma nu när vi mer än fördubblat mansstyrkan då vi på bara 4 personer lyckats med mycket redan. Men med tillväxt kommer också viss växtvärk och vi behöver hitta effektiva strategier för att koordinera vårt arbete. Vår vision har från start varit att Livsvals arbete inte ska bygga på en eller ett fåtal personers personliga prestation utan att arbetet ska kunna bestå över tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livets Marsch
Om man känner till Livsrörelsens historia i Sverige vet man att under 1990-talet hölls flertalet stora demonstrationer för Livet. Av någon anledning fortsatte inte detta kraftfulla arbete utan de har under de gångna 20 åren lyst med sin frånvaro. 
Under 2018 valde en privatperson, Plamen Najdenov, att arrangera en Livsmarsch i Linköping den 6 juni. Livsvals ordförande Malin Schelin var inbjuden som talare och majoriteten av styrelsen närvarade vid detta tillfälle också. I marschen deltog ca. 150 personer. Styrelsen i Livsval tog beslut om att tillsammans med Plamen Najdenov anordna årliga livsmarscher i olika städer i Sverige kommande år. För 2019 är planerat en i Stockholm den 24e mars, och en i Linköping 6e juni. Förhoppningsvis ska även en marsch hållas i Göteborg. 
Syftet med Livets Marsch är att uppmärksamma att ca 37’500 aborter årligen är alldeles för många. Vi vill uppmärksamma och påtala att bättre alternativ och bättre stöd behöver ges till oplanerat gravida. Vi vill visa att vi är många som tror på de ofödda barnens rätt till liv och vi vill också ge en möjlighet till människor att ansluta sig till oss och göra något praktiskt. 


Vårt utbildningsarbete fortsätter
En del i Livsvals arbete är att utbilda andra i frågan om abort. Det gör vi bland annat genom konferensen som nämnts ovan, men också genom att åka till kyrkor, föreningar etc. som vill att vi berättar mer om abort och vårt arbete. Under 2018 har vi bland annat besökt:
- Johannelunds Teologiska Högskola i 
   Uppsala
- Ett studenthem
- En grundskola i Västerås 
- En konferens för unga katoliker

Utveckling av nytt arbete: Stöd till oplanerat gravida och post abortiva
Under 2018 har vi i Livsval vid upprepade tillfällen har vi stöttat kvinnor som funderar på abort och sökt hjälp i olika chattforum på internet. Det finns ett enormt behov för dessa kvinnor att samtala om sin situation och få hjälp att reda ut sina tankar och komma fram till ett beslut. Det är gott att vi har haft möjlighet att kunna vara en livsbejakande och hoppfull röst i en annars ibland mörk situation. Då behovet är stort har vi under det gånga året satt bollen i rullning mot att starta upp ett arbete som kan ge ett bra stöd till både oplanerat gravida och till kvinnor som har gjort en abort. 
Därför skickade vi Marie-Michelle och Åsa-Karin från vår styrelse till Finland för att gå en utbildning som Itu-Projektii har för personal som möter kvinnor i dessa situationer. 

 

 

 

 


Vi planerar att under 2019 kommer dessa arbeten vara igång. Det innebär också att vi breddar vårt arbete avsevärt och fram tills vi har mer resurser och mankraft kommer vi behöva skära ner på något annat då vi vill bygga en hållbar organisation. Därför kommer vi inte lika aktivt under 2019 att bjuda in oss själva till olika kyrkor, föreningar. Självklart kommer vi om någon bjuder in oss, men det är ett tidskrävande arbete att bjuda in sig själv och söka upp kontakterna. Vi hoppas däremot att i takt med att vårat stödarbete blir etablerat kommer vi få möjlighet att komma ut och berätta om vårt arbete mer än vi fått hittills. 


Livsval på sociala medier
Vi försöker så gott vi kan vara aktiva på sociala medier för att sprida information och uppmuntra till engagemang. Många av våra inlägg blir delade och flera tusen personer har sett sådant vi skrivit och spelat in. Bland annat delade Malin ett inlägg på Facebook med bilder på hennes bebis som hon var gravid med under 2018. Inlägget sågs av mer än 10’000 personer. Det är fantastiskt att vi kan få en sådan spridning och vi hoppas att allt fler vågar dela våra inlägg och hjälpa oss att bryta tystnaden om abort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här nedan kan du läsa texten som hörde till inlägget: 

Såhär kan en gravidmage se ut sista dagen abort är tillåtet.
Här är bilder av min bebis fram tills dagen han ansågs ha ett människovärde och blev en skyddsvärd individ. 
Då det är mitt tredje barn har jag känt honom röra sig inne i magen sedan gravidvecka 13. Nu har vi gått över den "magiska" dagen 21 veckor + 6 dagar, men vad är skillnaden i vecka 19, i vecka 12 och i vecka 6 då vi för första gången såg hans hjärta slå? 
Allt jag kunnat göra är att ge honom tid och näring, resten sköts utan min inblandning.
Det är lika mycket min son i vecka 6 som i vecka 22. Det är samma hjärta som slår, samma pojke som tumlar runt där inne i den stora magen och det kommer vara den son som jag älskar och fostrar för resten av mitt liv.
Abort är inkonsekvent, omänskligt och skyddar inte barn eller mamma. Vi behöver ett samhälle där människor kan bli föräldrar mitt i livet.
Jag vet att barn är förenligt med ett rikt personligt liv, studier och karriär. Abort är inte lösningen - det är ett problem.
Prata med era vänner om abortens verklighet, tillsammans kan vi förändra Sverige!
/ Malin Schelin
Ordförande Livsval

Ekonomi
Allt arbete som Livsval utför är ideellt och verksamheten bygger på frivilliga gåvor. Livets fond gav 10’000 kr till konferensen i mars. Inför 2019 har Livets fond beviljat ytterligare medel till konferensen och till den stödverksamhet för oplanerat gravida och postabortiva personer som Livsval kommer starta. 
Livsval har fortsatt några gåvogivare som ger regelbundet. För att verksamheten ska kunna fortsätta att växa skulle fler givare behöva tillkomma. Men med de medel vi har gör vi det mesta vi kan. 


Några avslutande ord
Vi har minst sagt ett händelserikt år bakom oss. Det finns så mycket man kan göra för att påverka och vi tror att vi fyller en viktig funktion i Sverige. Inte minst i en tid som denna då människovärdet ifrågasätts allt mer. Vi ser de tendenserna i USA där man i New York röstat igenom en lag som möjliggör abort fram till födsel. Vi ser samma trend här i Sverige där Statens medicinsk etiska råd (SMER) rekommenderar att man injicerar gift i bebisens hjärta före aborten för att undvika att barnet föds levande och därmed synliggörs det faktum att abort dödar små människor. 
Vårt arbete är livsviktigt och vi är övertygade om att vi räddar liv. Vi vill därför säga ett extra tack till alla de som ger gåvor av ekonomiska medel till vår verksamhet för att vi ska kunna göra det vi gör. TACK till dig! 


Vi vill också rikta ett tack till alla de som ber för vårt arbete och oss som är engagerade i Livsval. Era förböner är så viktiga och det känns betryggande att veta att vi har er med oss. TACK till dig! 


Med de orden avslutar vi verksamhetsberättelsen för 2018 och hoppas på ett givande och händelserikt 2019. 

Malin Schelin
Caroline Berglund
Marie-Michelle Ask
Åsa-Karin Brunninge
Styrelsen för Livsval


Bebisen i magen kom ut strax innan jul och döptes till Jesaja Emanuel Schelin. Han följer numera med Malin på alla hennes uppdrag i Livsval. 

1.tillsammansförlivet.png
1._livets_marschNamnlös.png
MM och ÅK.png
Malin sociala medier.png
jesaja emanuel.png
malin_berättar.png

Välj liv

Svar på Linnéa Claesons kolumn i Aftonbladet den 16 juni 2018.

Linnéa Claeson skriver på Aftonbladet att grundläggande rättigheter för kvinnans frihet, rätt till sin kropp och till sin hälsa är under hot. Hon gör detta påstående med anledning av att allt fler ifrågasätter den liberala syn Sveriges lagstiftning har på abort. 
Detta ifrågasättande är ofta grundat i att vi de facto både aborterar och räddar barn i samma vecka, frågorna ekar - hur kan vi tillåta det?

Som människa, både man och kvinna, har man rätt till sin kropp. Men den rättigheten tar slut där en annan kropp tar vid. Rättigheten till den egna kroppen är dessutom inskränkt av diverse lagar, vi kan ju alla till exempel prova att gå nakna i centrum och se om någon polis rycker in. Vi har alltså rätt till vår kropp, men till vissa gränser. 

Frågan som allt fler runt om i vårt land ställer sig är därmed, när får det ofödda barnet en kropp, och därmed egna rättigheter?

Att som Claesson sätta skygglapparna på och försöka stanna tiden vid en gammal lagstiftning som inte hängt med i tiden är ett rent av konserverande och motsträvigt tankesätt. Ingen av oss borde godkänna en annan människas rätt att döda en oskyldig. För det är just vad det lilla barnet är - oskyldig. 

Clessons resonemang springer istället ur en egoistisk och helt klar hedonistisk syn på livet, där jag, mig och mitt står i centrum. Hon försöker gömma sina egentliga motiv bakom det faktum att kvinnor dör i osäkra aborter runt om i världen, helt utan att nyansera det påståendet i relation till den moderna kultur vi lever i. Här ska varken kvinna eller barn behöva dö. 

Så låt oss, som så många redan insett, konstatera att det ofödda barnet i vecka 21 är en människa och har därmed ett värde och rätt till liv. Efter att ett sådant konstaterande sjunkit in mognar nästa fråga inne i oss - ska tekniken avgöra när människan får ett värde? 

Vem säger att det inte är lika mycket människa i vecka 20? eller varför inte vecka 18 när man oftast ser bebisen för första gången på ultraljud? Eller hur är det med vecka 16 då barnet tycker om att man sjunger för det? Vecka 12 då barnet suger på tummen? Eller varför inte vecka 5 då hjärtat och hjärnan börjar fungera? 


Ponera att vetenskapen har rätt. Att människolivet börjar vid befruktning. Om det är ett människobarn som ligger där i mammans mage, så har det barnet rätt till liv. 

Det blir alltså en fråga om vetenskap (organiserad och verifierbar kunskap) eller precis det som du tar upp i din artikel - rädsla. Tänk om du, jag och alla andra verkligen skulle ta in det faktum att det är ett barn som dör då man gör en abort? Det blir för läskigt. Men faktum kvarstår och det är inte rätt att blunda för det som är rätt bara för att det är obehagligt. 

Det är också ett svek mot alla de kvinnor som i framtiden tänker göra abort, om vi inte berättar exakt vad det innebär. En kvinnas kropp utsätts för ett ingrepp vid en abort. Det ingreppet kan vara traumatiskt för många kvinnor, både fysiskt och psykiskt. Hon bör dessutom informeras om att aborten avslutar ett redan skapat människoliv. Varför utgår man alltid ifrån att abort är det bästa alternativet för kvinnan? Det finns alternativ som skulle vara bättre både för mamma, pappa och definitivt barn. 

Det mest rimliga är att se över gränsen för den fria abortlagen som vi har i Sverige. I detta land dör ingen av osäkra aborter. Men i Sverige borde vi kunna ligga i framkant vad gäller det bästa för mamma, pappa och barn. Vi har möjlighet att se vetenskapen för vad det är och i det här landet har vi möjlighet att ta hand om alla barn som blir till. Låt oss erbjuda liv istället för död.