FÖR ETT SVERIGE DÄR INGEN ÖNSKAR ABORT

—  Livsvals styrelse 

“Vi har ett starkt engagemang för de ofödda barnen, de föräldrar som står i en oväntad och oplanerad situation och de kvinnor som mår dåligt av att ha gjort abort.”​

 

Vi behöver bli fler!

Vill du stötta kvinnor i krisgraviditet eller kvinnor som mår dåligt efter en abort?

Kontakta oss nu för mer information!

Livsvals initiativ

Mer om oss och vad vi gör

Livsval - för ett Sverige där ingen önskar abort

 

Vi verkar för ett Sverige som kan välkomna de ofödda barnen. Att så många som möjligt, mammor och pappor, ska göra livsbejakande val, både för de ofödda barnen och för sitt eget liv.

 

Vårt arbete började med att vi ville koordinera och skapa samverkan för befintliga organisationer som arbetar med livsbejakande val och abortfrågan. Vi ville också inspirera och utbilda Sveriges kristna och kyrkoledare om att värna de ofödda barnens rätt till liv. 

Utvecklingen av vårt praktiska arbete följer vårt engagemang för de ofödda barnen och för kvinnan och har initierat både oplaneratgravid.se samt efterenabort.se.

Vi vill även inspirera människor att ta samtalet om abort. Vi tror att i konversation från en människa till en annan så kan vi ändra attityder om abort. 

Vår vision är ett Sverige där ingen önskar abort. Vi tror inte att abort är den bästa lösningen på alla oplanerade graviditeter.

Livsval grundades 2017 av fyra kvinnor. Läs mer om oss här.

Tala med oss om abort

 

Vi tror att det är viktigt att prata om abort med kärlek och respekt.   

Vi vill komma och öppna upp för samtal kring abortfrågan där du befinner dig. 

Kontakta oss gärna för mer information om abortfrågan och var vi står.

Vi vill gärna komma till din skola, företag, kyrka, organisation eller andra sammanhang. Vi vill uppmuntra alla människor och inspirera att våga ta ställning för både kvinnor, män och barn.

Då vi kommer på besök så kan vi skräddarsy efter era behov och vi berättar gärna om vårt arbete med initiativen "Oplanerat gravid" där vi stöttar personer som är oplanerat gravida samt vårt arbete med "Efter"en abort" där vi stöttar kvinnor som mår dåligt efter en abort.

Läs mer om att bjuda in oss här.

Medlem eller understödjare?


Bli vår understödjare och stötta vårt arbete med en gåva, du väljer själv om du vill registrera dig eller vara anonym.

 

Du kan välja att ge en engångsgåva eller bli månadsgivare. Vårt arbete är baserat på frivilliga gåvor och alla donationer är viktiga för att rädda så många ofödda barn som vi kan, tillsammans. 

 

Bli medlem i dag
Vill du bli utrustad att stå upp för liv? Under kommande år vill vi ha ett extra fokus på dig som medlem. Vi vill att du ska känna dig väl utrustad att stå upp för livet i vardag och som presentatör (för den som vill. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss i dag!

Tillsammans kan vi skapa en attitydförändring i Sverige! Och framför allt: våga prata om de ofödda barnen!

Läs mer om att bli understödjare eller medlem här.