top of page
Om oss

Vår vision är ett Sverige där ingen önskar abort trots att den medicinska tekniken finns. Vi arbetar för att fler mammor och pappor ska välja livet och göra ett val för sina egna liv.

Vår berättelse

Livsval grundades försommaren år 2017 av fyra kvinnor som tillsammans men ändå var för sig över tid burit de ofödda barnen och kvinnorna på sina hjärtan. I början av vårt arbete fokuserade vi mycket på att utbilda och engagera andra för att belysa baksidan av abort. Men över tid har Livsval utvecklats till något mer. 

Det är just så vi vill jobba, flexibelt, kreativt och med hjärta. Då skapas något som kan göra verklig skillnad. 

Och skillnad, det gör vi. 

Tre grundpelare i allt vi gör

  1. Vi står på en kristen grund - 1 korinterbrevet 3:11

  2. Människan börjar existera och mänskligt värde träder i kraft i samband med befruktningen

  3. Det mänskliga värdet är oberoende av funktion och ålder.

Vår berättelse

Träffa styrelsen

åsakarin.jpg

Åsa-Karin Brunninge

Ordförande

Sjuksköterska och medgrundare till Livsval. Har tidigt i livet fått ett engagemang för abortfrågan. Arbetar med samtalsstöd i Efter en abort samt samordning av samverkansarbetet.

Pro life - Pro women

Malin_edited.webp

Malin Schelin

Styrelseledamot

Socionom som är initiativtagare och medgrundare till Livsval som sedan tonåren varit övertygat om livets okränkbarhet. Sedan 2015 också aktivt engagerad i abortfrågan i Sverige.

Kvinnor förtjänar bättre än abort.

434771383_268465106232561_5202010296712533660_n.jpg

Annette Westöö

Styrelseledamot

Verksam som utbildningsledare och lärare inom vuxenutbildningen.
Fil. mag. med religionsvetenskaplig inriktning. Har arbetat ideellt inom proliferörelsen i många år och samtalat mycket om abortfrågan med människor från olika sammanhang.

Varje människa är skapad och älskad av Gud.

275753411_552704842697036_2623675115996111424_n_edited.webp

Sofi Lindahl

Styrelseledamot

Teologistudent och utbildad inom själavård med existentiell hälsa som särskilt intresse område. Arbetar med samtal inom Oplanerat Gravid och Efter en Abort.

Förtrycket sker just nu i frihetens namn.

275887321_566479037684050_2658223501039977142_n_edited.webp

Maria Engström

Suppleant

Specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom.  Har erfarenhet av kvinnosjukvård där hon upplevt aborternas baksida på nära hand och under många år drömt om att få göra skillnad.

En persons värde avgörs inte av dess förmåga.

Vårt arbete

Livsval är en ideell organisation som helt bygger på medlemmarnas vilja och förmåga samt på de gåvor som ges till oss. Det innebär att organisationen är formbar och bränslet är det engagemang som finns. 

Livsval är en organisation som på olika sätt möter människor över hela Sverige.

Vårt arbete
Oplanerat gravid
a5b034_f081a294e7f5469391d2c95f9447ec12_mv2.webp

Via våra hemsida oplaneratgravid.se möter vi kvinnor som är oplanerat gravida och behöver stöd och hjälp. Vi erbjuder samtalsstöd i processen mot ett beslut. Om kvinnan väljer att behålla barnet skickar vi hem en babybox med saker både till barnet och den blivande mamman. Om det finns sociala eller ekonomiska svårigheter så kan vi även bistå med sådan hjälp. Via oplanerat gravid möter vi kvinnor över hela Sverige.

Oplanerat pappa
matthew-henry-7328.jpg

Vi har även ett motsvarande arbete som oplanerat gravid, men där vi möter män som blivit oplanerat pappor. Även till dem erbjuder vi samtalsstöd, babyboxar, socialt och ekonomisk hjälp vid behov. 

Efter en abort
52441807_377923336120479_7155202261419819008_n.png

Vi finns till för de kvinnor som har gjort en abort som de mår dåligt av. Via vår hemsida efterenabort.se möter vi kvinnor från hela landet som lider av den abort de varit med om. Vi kan erbjuda dem en strukturerad samtalsterapi både online och vid fysiska möten. 

Folkbildning
beth-jnr-NtfFqT8JBI0-unsplash.jpg

På olika sätt vill vi utbilda och skapa engagemang kring abortfrågan. Det gör vi på olika sätt och allteftersom hur medlemmarna i Livsval vill arbeta. Vi skriver debattinlägg, har årliga manifestationer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kan även medverka vid olika konferenser och festivaler för att berätta om vårt arbete. Därutöver åker vi gärna ut i skolor och kyrkor och berättar om abort, kristen tro och det arbete vi gör. 

Samverkan
taylor-smith-XB_yndXE4ks-unsplash.jpg

Varje år samlar vi andra organisationer som har samma mål som vi och som arbetar i Sverige. Vi tror att genom att samordna, koordinera och samverka kan vi på ett mer effektivt sätt komma närmare vårt mål. 

Bön
jametlene-reskp-YUVZOGlHfdk-unsplash.jpg

Livsval är en kristen organisation, och vi tror att bön förändrar liv. Vi har därför en onlinegrupp där vi koordinerar förbön för de olika livsöden vi möter i vårt arbete. Vi träffas också varannan söndag för bön. 

bottom of page