händer som formar ett hjärta

OM LIVSVAL

Vårt mål är ett Sverige där ingen önskar abort trots att den medicinska tekniken finns. Vi arbetar för att fler mammor och pappor ska välja livet och göra ett val för sina egna liv. Genom att koordinera de krafter som redan finns och genom att väcka nya människor till engagemang och kunskap tror vi att vi kan nå våra mål.

Styrelse

Styrelsen väljs varje år på medlemsmöte då alla medlemmar är inbjudna att delta. 

Styrelsen 2020

Ordförande

Åsa-Karin Brunninge (asakarin.livsval@gmail.com)

Vice ordförande

Malin Schelin

 

Styrelsemedlemmar

Hanna Cajdert

Tobias Andersson

Sofi Mattsson

Grundare
LivsvalKonf19-84.jpg
Malin Schelin

Hej! Jag heter Malin och är initiativtagare och medgrundare till Livsval.

 

Mitt engagemang för de ofödda barnen väcktes när jag som 14åring fick se en bild på ett aborterat barn där foten inte satt ihop med den lilla, späda men så perfekt formade kroppen.

 

Sen dess har mitt engagemang vuxit och nu hoppas jag att vi tillsammans kan få en förändring på en förljugna idén om abort är till gagn för barn, kvinna och man. 

Kontakt: malin.livsval@gmail.com

LivsvalKonf19-66.jpg
Marie-Michelle Ask

Hej! Jag heter Marie-Michelle och är medgrundare till Livsval. 

När jag var 16 år blev jag gravid. Förutom det stöd jag fick av min absolut närmsta familj så blev jag uteslutande uppmanad att göra abort. Där väcktes mitt engagemang och sedan dess har mitt hjärta slagit för de ofödda barnens rätt till liv och för att få till en attitydförändring kring abort.

 

Med korrekt information tror jag att man kan vara ett tillförlitligare stöd för de som oplanerat väntar barn. 

Mitt hjärta slår också för de kvinnor som mår dåligt efter att de gjort abort. Jag ser ett stort behov av stöd för dessa kvinnor, därför startade jag med Livsval terapin "Efter en abort", år 2019.

Kontakt: marie.livsval@gmail.com

LivsvalKonf19-71.jpg
Åsa-Karin Brunninge

Hej, Jag heter Åsa-Karin och är medgrundare till Livsval.

 

Mitt engagemang för de ofödda barnen har funnits sedan jag som barn bläddrade i en bok med bilder på aborterade barn. Jag kunde inte förstå hur man kunde göra så med barn, de var ju perfekt formade, även om de var mycket små.

 

En annan viktig fråga som engagerar mig är de kvinnor som gjort abort och idag mår dåligt på grund av det. Ofta känner de sig ensamma i sin sorg och vi vill finnas till för dem.

Kontakt:

asakarin.livsval@gmail.com

CarolineMecler.jpg
Caroline Berglund

Hej jag heter Caroline och är medgrundare till Livsval.

Som sjuksköterska har jag arbetat största delen av mitt yrkesverksamma liv i neonatalen då jag arbetade med barn som fötts för tidigt. 

Jag har arbetat med att kämpa för de små barnens liv då de egentligen skulle befinna sig i mammans mage. 

För mig är det självklart att ett ofött barn och ett fött barn har samma värde. 

 

Kontakt:

caroline.livsval@gmail.com

ORGANISATIONSIDÈ

Livsval är en ideell förening som bygger på gemensamma och demokratiska krafter. Vi startade 20 maj 2017 av Malin Schelin, Caroline Berglund, Marie-Michelle Ask och Åsa-Karin Brunninge. Tillsammans har vi ett starkt engagemang för de ofödda barnen, de föräldrar som står i en oväntad och oplanerad situation och de kvinnor som mår dåligt av att ha gjort abort.

 

Vi vill vara en transparent organisation där du som är medlem eller bara intresserad kan ha god insyn i vårt arbete. Varje vår har vi årsmöte där styrelsen blir omvald av föreningens medlemmar och där vi bearbetar, uppdaterar och utvärderar vår verksamhetsplan.

 

Organisationen arbetar just nu med olika fokusområden

- Våra medlemmar

Vi vill utbilda våra medlemmar så att de känner sig väl utrustade att tala med människor i deras närhet om abortfrågan.

- Oplanerat gravid

En plats där vi kan möta alla oplanerat gravida och ge dem livsbejakande stöd. www.oplaneratgravid.se

- Efter en abort

En terapi där man kan få hjälp att bearbeta sina känslor om man mår dåligt efter att man gjort abort. www.efterenabort.se

Ett par områden som vi kontinuerligt arbetar med

- Attitydförändring i Sverige kring abort

Vi vill att fler och fler ska våga ta samtalet om abort kring fikabordet, med grannen, eller med en vän. Genom allt vårt arbete så hoppas vi kunna informera och inspirera människor att stå upp för liv.

- Samverkan 

Vi vill verka för och koordinera de redan befintliga organisationer genom att skapa ett naturligt samverksansforum. Rent konkret innebär det att vi skapar en plats för kontinuerlig dialog så att vi kan hjälpa varandra. Vi har arrangerat minst ett tillfälle per år då vi träffas även fysiskt och bjuder in till konferenser, som är öppna för alla, med specifika teman för att utbilda och inspirera, under namnet "Tillsammans för livet". 

- Speciellt fokus på Sveriges kristna och ledare

Vi vill arbeta för att Sveriges kristna och kyrkoledare blir medvetna om de ofödda barnens rättigheter. Vi vill undervisa, inspirera och uppmana Sveriges kristna att våga tala med sina familjer, bekanta och vänner om de ofödda barnen.  Vi tror att en förändring kan ske i vårt land om vanliga svenska kristna börjar sprida detta budskap i sin närhet.

Vision och mission

Vision: Ett Sverige där ingen önskar abort

Mission: Vi arbetar för att fler mammor och pappor ska välja livet och göra ett val för sitt egna liv.